69000 SHIKSHAK BHARTI : NEXT DATE 28 JAN MONDAY

कटऑफ - सुनवाई समाप्त , अगली तारीख 28 जनवरी 
यथास्थिति बरकरार